Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 244/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
02.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 243/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
02.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 242/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 241/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
02.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 240/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
02.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 239/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczania rzecznika dyscyplinarnego i
jego zastępców
01.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 238/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łęczyce w
okręgu wyborczym Nr 13
28.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 237/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
26.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 236/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pod
kryptonimem "POMORZE-2015"
24.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 235/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
21.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się