Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 234/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
21.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 233/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
21.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 232/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo
21.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 231/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego
na rzecz Gminy Miasta Hel
20.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 230/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego
na rzecz Gminy Miasta Gdańska
20.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 229/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
18.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 228/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
18.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 227/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
18.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 226/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
17.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 225/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
12.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się