Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 224/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
12.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 223/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokali użytkowych znajdujących się w budynku
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
12.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 222/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
12.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 221/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Żukowo
12.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 220/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania i
ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w
posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
12.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 219/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w
Wojewódzkie Pomorskim
11.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 218/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
10.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 217/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości lokalowej z zasobu Skarbu
Państwa
07.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 216/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2015 r.
w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support
(HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk
sojuszniczych na terenie województwa pomorskiego
07.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 215/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
05.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się