Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 6248 (111/16) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Pomocy
Społecznej Wydziału Polityki Społecznej (zastępstwo)
07.12.2016 więcej
Nabór nr 6245 (106/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2 stanowiska na
zastępstwo)
07.12.2016 więcej
Nabór nr 6242 (105/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw
Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
07.12.2016 więcej
Nabór nr 109/16 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych (operatora numeru alarmowego 112) w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego(zastępstwo).
02.12.2016 więcej
Nabór nr 5949 (103/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury.
27.11.2016 więcej
Nabór nr 5948 (102/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury (zastępstwo)
27.11.2016 więcej
Nabór nr 5372 (90/16) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Pomocy
Społecznej Wydziału Polityki Społecznej (zastępstwo)
10.11.2016 więcej
Nabór nr 5371 (88/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury
(samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych)
10.11.2016 więcej
Nabór nr 4868 (99/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców
25.10.2016 więcej
Nabór nr 4870 (98/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
25.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się