Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 4278 (84-85/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zastępstwo).
06.10.2016 więcej
Nabór nr 4276 (83/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców
06.10.2016 więcej
Nabór nr 4275 (87/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
06.10.2016 więcej
Nabór nr 4269 (79/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko zastępcy kierownika w Oddziale Zamiejscowym
w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
06.10.2016 więcej
Nabór nr 4213 (80/16) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zastępstwo)
05.10.2016 więcej
Wynik naboru nr 1938 (59/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw przyjmowania
wniosków paszportowych, wydawania dokumentów oraz archiwizacji
dokumentacji paszportowej.
03.10.2016 więcej
Nabór nr 2784 (67/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
26.09.2016 więcej
Nabór nr 3037 (54/16) - Biuro do spraw Obsługi Delegatury
Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi kasowej w
Oddziele Dochodów i Windykacji Biura do spraw Obsługi
Delegatury.
23.09.2016 więcej
Nabór nr 3120 (72/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
22.09.2016 więcej
Nabór nr 3118 (71/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców
22.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się