Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 3677 (78/16) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału
Nieruchomości o Skarbu Państwa
16.09.2016 więcej
Nabór nr 3649 (77/16) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko głównego księgowego budżetu wojewody w
Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu
16.09.2016 więcej
Nabór nr 3642 (68/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno - Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
16.09.2016 więcej
Nabór nr 76/16 - Biuro do spraw Obsługi Delegatury
Nabór na stanowisko archiwisty w Biurze do Spraw Obsługi
Delegatury.
16.09.2016 więcej
Wynik naboru nr 2152 (61/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną.
15.09.2016 więcej
Nabór nr 2786 (60/16) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Pomocy
Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
15.09.2016 więcej
Nabór nr 74/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
13.09.2016 więcej
Nabór nr 75/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór nr 75/16 operator urządzeń przygotowania danych
(operator numeru alarmowego 112) w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
13.09.2016 więcej
Wynik naboru nr 21545 (63/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną.
13.09.2016 więcej
Wynik naboru nr 2154 (61/2/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną.
13.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się