Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru 1216 (48/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw udzielania
informacji, przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów.
13.09.2016 więcej
Ogłoszenie nr 74/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 74/16.
09.09.2016 więcej
Ogłoszenie nr 75/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 75/16.
09.09.2016 więcej
Wynik naboru 2148 (40/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do
statystyki w Wydziale Zdrowia - 2148 (40/16)
08.09.2016 więcej
Wynik naboru nr 1862 (58/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
ocen pracowniczych i szkoleń w Oddziale Kadr i Rozwoju
Zawodowego Biura Kadr i Organizacji.
26.08.2016 więcej
Wynik naboru nr 1620 (52-53/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
zadań administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale
Infrastruktury - 1620 (52-53/16)
16.08.2016 więcej
Ogłoszenie nr 64/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
05.08.2016 więcej
Ogłoszenie nr 65/16 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
05.08.2016 więcej
Wynik naboru nr 924 (44/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
zadań administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale
Infrastruktury - 924 (44/16)
03.08.2016 więcej
Wynik naboru nr 722 (46/16)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru
i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Kadr i Organizacji - 722
(46/16)
03.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się