Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru nr 714 (35-43/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzki do spraw zadań
administracji architektoniczno - budowlanej Wydziału
Infrastruktury - 714 (35-43/16).
03.08.2016 więcej
Wynik naboru nr 231 (36-38/16)
wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw udzielania
informacji, przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów
19.07.2016 więcej
Wynik naboru nr 181267 (34-37/16)
wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu.
11.07.2016 więcej
Wynik naboru nr 374 (19/16)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora ds. redakcji
Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego w
Wydziale Prawnym i Nadzoru.
08.07.2016 więcej
Wynik naboru nr 346 (25/16)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji
podatku VAT w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym.
08.07.2016 więcej
Ogłoszenie nr 49/16 CPR
Ogłoszenie nr 49/16 operator urządzeń przygotowania danych w
CPR
04.07.2016 więcej
Ogłoszenie nr 47/16 CPR
Ogłoszenie nr 47/16 operator urządzeń przygotowania danych w
CPR
04.07.2016 więcej
Ogłoszenie 45/16
sekretarka w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim
01.07.2016 więcej
Wynik naboru nr 181068 (22/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw ewidencji czasu
pracy w Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i
Organizacji.
29.06.2016 więcej
Wynik naboru nr 181020 (30/16)
Wynik naboru nr 181020 (30/16) na stanowisko inspektora w
Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
23.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się