Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru nr 181018 (26/16)
Wynik naboru nr 181018 (26/16) na stanowisko głównego
księgowego budżetu wojewody.
23.06.2016 więcej
Ogłoszenie 42/16
operator urządzeń przygotowania danych w w Wydziale
Administracyjno - Gospodarczym
17.06.2016 więcej
Wynik naboru nr 181259 (31/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
odszkodowań, wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości w Wydziale
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
14.06.2016 więcej
Wynik naboru nr 180978 (32/16)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
rachunkowości budżetowej w Wydziale
Administracyjno-Gospodarczym.
14.06.2016 więcej
Wynik naboru nr 180243 (18/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
zadań administracji architektoniczno-budowlanej w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury.
01.06.2016 więcej
Wynik naboru nr 179845 (7/16)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora do spraw
obsługi kancelaryjno - organizacyjnej w Wydziale Prawnym i
Nadzoru
20.05.2016 więcej
Wynik naboru nr 179983 (23/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
i nadzoru nad urzędami stanu cywilnego
17.05.2016 więcej
Wynik naboru nr 179849 (21/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
ocen pracowniczych i szkoleń w Oddziale Kadr i Rozwoju
Zawodowego Biura Kadr i Organizacji.
17.05.2016 więcej
Ogłoszenie nr 27/16
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numerów alarmowych 112) w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
17.05.2016 więcej
Ogłoszenie nr 29/16
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112).
17.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się