Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik naboru nr 13/16 (179425)
Wynik naboru nr 13/16 (179425)
12.05.2016 więcej
Wynik naboru nr 20/16 (179851)
Wynik naboru nr 20/16 (179851)
12.05.2016 więcej
Nabór nr 178571 (17/16)
Wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw przyjmowania
wniosków paszportowych, wydawania paszportów w Terenowych
Punktach Paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdyni(TPP w
Chojnicach)
27.04.2016 więcej
Nabór nr 178570 (5/16)
Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw
nadzoru nad działalnością z zakresu geodezji i kartografii
07.04.2016 więcej
Nabór nr 177967 (1/16)
inspektor wojewódzki do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie
legalizacji pobytu
07.04.2016 więcej
Nabór nr 177743 (8/16)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad urzędami stanu
cywilnego, repatriacji i poświadczeń obywatelstwa polskiego
07.04.2016 więcej
Nabór nr 177731 (6/16)
inspektor ds. przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania
paszportów w Terenowych Punktach Paszportowych w Oddziale
Paszportów w Gdańsku(TPP w Tczewie) w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
21.03.2016 więcej
Ogłoszenie 15-16/16
operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
04.03.2016 więcej
Ogłoszenie 14/16
operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
04.03.2016 więcej
Ogłoszenie 2/2 16
archiwista w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym
28.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się