Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 26 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.
29.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach
związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary
korygujące wzrok
29.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
17.08.2016 więcej
11.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw reorganizacji Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
06.07.2016 więcej
Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania
informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
23.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i
pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
15.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przydzielania i korzystania z telefonów komórkowych
oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu,
przeznaczonych do celów służbowych
14.06.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się