Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
15.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 8/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady
do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim
15.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 7/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 6/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 5/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 4/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
13.01.2016 więcej
Zarządzenie nr 3/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 216/2015
Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji
Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z
przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie
województwa pomorskiego
11.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 2/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowej Rady do
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu
Słupskiego
11.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie wyborów ponownych do Rady Miasta Pucka w okręgu
wyborczym Nr 10
07.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się