Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 269/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w
okręgu wyborczym Nr 15
28.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 268/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
20.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 267/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie pomorskim w 2017 r.
20.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 266/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 265/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016 r
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
16.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 264/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Gospodarczej
przy Wojewodzie Pomorskim
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 263/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Programu "Rodzina
500 plus"
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 262/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
12.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 261/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
12.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 260/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica w
okręgu wyborczym Nr 13
12.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się