Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 249/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
22.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 248/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
22.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 247/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady
do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim
22.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 246/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
18.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 245/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r..
w sprawie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego wraz z
pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego nieruchomość z
zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego na okres 10 lat
17.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 244/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
17.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 243/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
17.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 242/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie określenia zasad realizacji zwrotu kosztów przejazdu,
równowartości zarobku utraconego oraz innych kosztów w
związku z udziałem w postępowaniu dyscyplinarnym przed
Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim
16.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 241/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w
okręgu wyborczym Nr 7
16.11.2016 więcej
Zarządzenie nr 240/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski na realizację
w województwie pomorskim zadań w ramach wieloletniego Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
14.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się