Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 229/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 228/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 227/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 226/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 225/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 224/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
31.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 223/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2016r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smętowo
Graniczne w okręgu nr 7
26.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 222/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzytuchom w
okręgu wyborczym Nr 14
25.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 221/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
24.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 220/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie nadania nazwy sali w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
24.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się