Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 209/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku
w okręgu wyborczym Nr 5
19.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 208/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 207/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowej Rady do
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu
Słupskiego
17.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 206/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
12.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 205/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 204/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania
Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. opracowania programu
kształcenia i leczenia w zakresie pierwszej pomocy chorym z
powodu nagłego zatrzymania krążenia
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 203/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 202/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 201/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
10.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 200/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
06.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się