Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i
Organizacji
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 5 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć
interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
19.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie powołania doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
29.08.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul.
Mickiewicza 36 w Sopocie
08.08.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki.
31.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się