Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 38918 (167/18) - Wydział Kontroli
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Kontroli Wydziału Kontroli
30.11.2018 więcej
Nabór nr 38900 (158/18) - Wydział Kontroli
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Kontroli Wydziału Kontroli
30.11.2018 więcej
Nabór nr 38878 (168/18) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Koordynacji Świadczeń.
30.11.2018 więcej
Nabór nr 38872 (166/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
30.11.2018 więcej
Nabór nr 38786 (163/18) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Koordynacji
Świadczeń
28.11.2018 więcej
Nabór nr 38779 (162/18) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Wydziale Koordynacji
Świadczeń
28.11.2018 więcej
Nabór nr 38445 (159/18) - Wydział Kontroli
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kontroli.
23.11.2018 więcej
Nabór nr 38442 (157/18) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
23.11.2018 więcej
Nabór nr 38437 (154/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.
23.11.2018 więcej
Nabór nr 38419 (160/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budownictwa Specjalnego Wydziału Infrastruktury
22.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się