Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 38424 (161/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury
22.11.2018 więcej
Nabór nr 93/18 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
nabór na stanowisko operatora numeru alarmowego 112 (operatora
urządzeń przygotowania danych)
09.11.2018 więcej
Nabór nr 37259 (153/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu.
05.11.2018 więcej
Nabór nr 37252 (145/18) - Wydział Infrastruktury
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury
02.11.2018 więcej
Nabór nr 37253 (129/18) - Wydział Prawny i Nadzoru
nabór na stanowisko referenta prawnego w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Nadzoru i Prawnego
02.11.2018 więcej
Nabór nr 37075 (152/18) - Wydział Kontroli
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Kontroli.
31.10.2018 więcej
Nabór nr 36848 (149/18) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
26.10.2018 więcej
Nabór nr 36845 (148/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu.
26.10.2018 więcej
Nbaór nr 36828 (150/18) - Wydział Prawny i Nadzoru
Nabór na stanowisko referenta prawnego w Oddziale Nadzoru
Wydziału prawnego i Nadzoru
26.10.2018 więcej
Nabór nr 36837 (151/18) - Wydział Prawny i Nadzoru
Nabór na stanowisko referenta prawnego w Oddziale Nadzoru
Wydziału Prawnego i Nadzoru
26.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się