Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 34463 (136/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu.
20.09.2018 więcej
Nabór nr 34461 (134/18) - audytor wewnętrzny
Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku.
20.09.2018 więcej
Nabór nr 34460 (126/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu.
20.09.2018 więcej
Nabór nr 34182 (133/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Odszkodowań za Nieruchomości w Wydziale Nieruchomości i Skarbu
Państwa
14.09.2018 więcej
Nabór nr 34185 (132/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Odszkodowań za Nieruchomości w Wydziale Nieruchomości i Skarbu
Państwa
14.09.2018 więcej
Nabór nr 34018 (130/18) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
12.09.2018 więcej
Nabór nr 34015 (128/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
12.09.2018 więcej
Nabór nr 34012 (127/18) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
12.09.2018 więcej
Nabór nr 32895 (124/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko kierownika w Oddziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury.
28.08.2018 więcej
Nabór nr 32892 (123/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
28.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się