Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 31473 (105/18) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i
Budżetu.
31.07.2018 więcej
Nabór nr 31285 (112/18) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
26.07.2018 więcej
Nabór nr 30943 (111/18) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
20.07.2018 więcej
Nabór nr 30812 (110/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale
Infrastruktury
18.07.2018 więcej
Nabór nr 30803 (103/18) - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Nabór na stanowisko kierownika Kancelarii Tajnej w Zespole ds.
Ochrony Informacji Niejawnych.
18.07.2018 więcej
Nabór nr 30719 (101/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
17.07.2018 więcej
Nabór nr 30721 (100/18) - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Kadr i
Płac Biura Kadr i Organizacji
16.07.2018 więcej
Nabór nr 30677 (71/18) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Wydziale
Nieruchomości i Skarbu Państwa
16.07.2018 więcej
Nabór nr 30644 (108/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydziału Infrastruktury.
16.07.2018 więcej
Nabór nr 30643 (107/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
16.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się