Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 55906 (160/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Wydziale
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
16.10.2019 więcej
Nabór nr 55607 (158/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej Wydziału Nieruchomości i Skarbu.
10.10.2019 więcej
Nabór nr 55056 (147/19)- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Terenowym Punkcie Paszportowym
w Lęborku- Oddział Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
01.10.2019 więcej
Nabór nr 54938 (157/19) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej
27.09.2019 więcej
Nabór nr 54936 (156/19)- Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu.
27.09.2019 więcej
Nabór nr 54450 (154/19)- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
19.09.2019 więcej
Nabór nr 54239 (153/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Nieruchomości i Skarbu
Państwa.
17.09.2019 więcej
Nabór nr 155/19 - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko eksperta ds. wyceny nieruchomości w
Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.
16.09.2019 więcej
Nabór nr 21/19 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora numeru alarmowego 112 (operatora
urządzeń przygotowania danych)
09.09.2019 więcej
Nabór nr 53861 (152/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń.
09.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się