Lista artykułów

Nazwa artykułu
BZK-XIII.2600.18.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę i instalację 2 sztuk konsol dyspozytorskich oraz 2
sztuk rejestratorów rozmów
15.09.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawa elektrycznego wózka
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, w ramach badania rynku
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę elektrycznego
wózka paletowego.
11.09.2020 więcej
BADANIE RYNKU - BZK-X.6311.280.2020
Na dostawę narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku (ul. Sosnowa 2)
04.09.2020 więcej
BZK-XIII.2600.9.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę półmasek ochronnych i rękawiczek ochronnych
03.09.2020 więcej
31.08.2020 więcej
Badanie rynku - nr sprawy WG.II/ŁS/7712-24/09
Szanowni Państwo, zapraszam do składania ofert na wykonanie
ekspertyzy geodezyjnej do 14 września 2020 r.
28.08.2020 więcej
Zaproszenie do składania ofert - najem 5 samochodów osobowych
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy (12 miesięcy)najem
5 samochodów osobowych.
19.08.2020 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.91.2020
Rozbudowa systemu OPSW
10.08.2020 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.90.2020
Obsługa Infolinii
06.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się