Lista artykułów

Nazwa artykułu
BZK-X.6311.12.2020.NC - Zaproszenie do składania ofert
na dostawę materiałów promocyjnych dla Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Gdańsku ul. Sosnowa 2 (dalej „CPR”).
17.01.2020 więcej
BZK-X.6311.453.2019 - Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie następującej usługi: Uszycie na miarę 15
kompletów odzieży służbowej dla pracowników
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku.
17.12.2019 więcej
BADANIE RYNKU BL-II.2512.172.2019.DZ
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia.
06.12.2019 więcej
BADANIE RYNKU BL-VI.1233.104.2019
BL-VI.1233.104.2019
04.12.2019 więcej
BZK-X.6311.421.2019.AP - Zaproszenie do składania ofert
na dostawę materiałów serwisowych i eksploatacyjnych dla
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku
28.11.2019 więcej
BZK-XI.2600.7.2019.JZ - Zaproszenie do składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania
działającego na platformie Windows Server 2012,
umożliwiającego zapisanie do bazy danych Oracle 11g informacji
o wolnych łóżkach w szpitalach
25.11.2019 więcej
BZK-X.6311.357.2019.NC - Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla
operatorów numerów alarmowych
04.11.2019 więcej
BZK-X.6311.364.2019.ZK - Zaproszenie do składania ofert
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaprasza do złożenia
oferty na montaż rolet wewnętrznych na oknach w pomieszczeniach
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku.
31.10.2019 więcej
BADANIE RYNKU BL-VI.1233.81.2019
wsparcie techniczne serwera
03.10.2019 więcej
BZK-X.6311.294.2019.AP - Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi dla
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku.
24.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się