Lista artykułów

Nazwa artykułu
20.07.2018 więcej
BL-I.2600.57.2018.AD - dostawa krzesła biurowego biodynamicznego
BL-I.2600.57.2018.AD - dostawa krzesła biurowego biodynamicznego
04.07.2018 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2613.3.2018
odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
18.05.2018 więcej
BL-I.2600.11.5.2018- sporządzenie projektu w zakresie złóż kopalin
BL-I.2600.11.5.2018 - Sporządzenie projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Liniewo w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin
17.05.2018 więcej
BL-I.2600.189.2017/2018 usługa udzielania informacji telefonicznej
BL-I.2600.189.2017/2018 usługa udzielania informacji
telefonicznej
08.05.2018 więcej
BZK-VIII.6340.35.2018 złożenie wniosku do UKE
BZK-VIII.6340.35.2018 opracowanie dokumentacji i złożenie
wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
20.04.2018 więcej
BZK-VIII.6340.30.2018 instalacja/konserwacja syst.łączności radiowej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji
/konserwacji systemu łączności radiowej w 52 lokalizacjach
województwa pomorskiego.
17.04.2018 więcej
BL-I.2600.31.2018 KG Dostawa krzeseł obrotowych
BL-I.2600.31.2018 KG Dostawa krzeseł obrotowych
16.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się