DRUKUJ
2017-12-28

Petycja dot. doposażenia stanowisk operatorskich
i dyspozytorskich

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

10.01.2017 r.                

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

10.01.2017 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:skan zawiadomienia, o którym mowa w art 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), znajduje się poniżej w załączniku.