DRUKUJ
2017-12-28

Petycja dot. prowadzenia statystyki w zakresie
systemu PRM

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji. 10.01.2018 r.  
3. Wysłanie pisma do nadawcy. 10.01.2018 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji: skan zawiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz.1123),  znajduje się poniżej w załączniku.