DRUKUJ
2015-03-05

Zarządzenie Nr 5/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia
10 stycznia 2011 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa