DRUKUJ
2018-09-21

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z
dnia 10 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica