DRUKUJ
2019-11-14

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z
dnia 30 września 2019r.

w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino