DRUKUJ
2016-01-07

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
wydanych w 2016 roku

 

 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

11.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 13 maja 2020 r.

 

Biuro Kadr i Organizacji

2. 11.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnejw Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 stycznia 2017 r.

Biuro Kadr i Organizacji
3. 12.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
- uchylone Zarządzeniem DG Nr 7/2016
 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
4. 13.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z 16 kwietnia 2018 r. 

Biuro Kadr i Organizacji
5. 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy
6. 22.01.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
7. 25.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Wydział Administracyjno-Gospodarczy
8. 17.02.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
9. 22.02.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG Nr 34/2016
 
Biuro Kadr i Organizacji 
10. 04.04.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 8 sierpnia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
11. 07.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
12. 28.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, studentów i uczniów odbywających praktyki studenckie lub uczniowskie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
13. 06.06.2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 16 października 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
14. 13.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiegow Gdańsku w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
15. 13.06.2016 r. w sprawie przydzielania i korzystania z telefonówkomórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów służbowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy
16.  13.06.2016 r. Biuro Kadr i Organizacji
17. 21.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
18. 23.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy
19. 23.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG Nr 34/2016 Biuro Kadr i Organizacji
20. 06.07.2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw reorganizacji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Biuro Kadr i Organizacji
21. 11.08.2016 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego Biuro Kadr i Organizacji
22. 16.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 9 marca 2017 r.
Biuro Kadr i Organizacji
23. 25.08.2016 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary korygujące wzrok
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 23 stycznia 2017 r.
Biuro Kadr i Organizacji
24. 26.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -
uchylone Zarządzeniem DG z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
25. 30.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Administracyjno-Gospodarczy
26. 30.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Administracyjno-Gospodarczy
27. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydzielania i korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów służbowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy
28. 30.08.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
29. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańskim Wydział Administracyjno-Gospodarczy
30. 30.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
31. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 11 kwietnia 2017 r. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
32. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
33. 05.09.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Biuro Logistyki
34. 13.09.2016 r.

w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku uchylone Zarządzeniem DG z 12 lutego 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
35. 19.09.2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 29 stycznia 2019 r. Biuro Logistyki
36. 22.09.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
37. 03.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki
38. 04.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 marca 2018 r. Biuro Budżetowo-Księgowe
39. 05.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad awansowania pracowników – członków korpusu służby cywilnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
40. 06.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Budżetowo-Księgowe
41. 07.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
42. 14.10.2016 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 18 lutego 2020 r. Biuro Logistyki
43. 24.11.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gdańsku Biuro Logistyki
44. 14.12.2016 r. Biuro Kadr i Organizacji