DRUKUJ
2016-03-18

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
- stan spraw w 2015r.

 

Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii

 

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw
1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych 16
2. Nadzór nad powiatowym i wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym 31
3. Nadzór i odwołania w spawie ewidencji gruntów i budynków 40
4. Nadzór nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5
5. Wnioski dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej 226
6. Postępowania kontrolne 11
7. Skargi i wnioski 8
8. Inne 65
  SUMA 402