DRUKUJ
2017-02-17

Informacje o działaniach podejmowanych wobec
wojewody pomorskiego przez podmioty wykonujące
zawodową działalność lobbingową

W poniższych załącznikach znajdują się:

  • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
  • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku
  • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku
  • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2019 roku