DRUKUJ
2014-12-18

Zarządzenie Nr 2/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia
2 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa