DRUKUJ
2014-12-31

Ogłoszenie nr 165580 (69/14)

inspektor wojewódzki

do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii

w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej