Lista artykułów

Nazwa artykułu
BADANIE RYNKU PS-XII.3144.14.2020
Przygotowanie i wydanie przewodnika dla cudzoziemców.
09.03.2020 więcej
BADANIE RYNKU PS-XII.3144.11.2020
zajęcia adaptacyjne i rekreacyjno-integracyjne dla rodzin
09.03.2020 więcej
BZK-VIII.641.3.2020.KW - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Instalacja i uruchomienie 20 sztuk Radiowych Punktów
Dostępowych (central alarmowych DCA-4000) sterujących syrenami
alarmowymi pracującymi w Wojewódzkim Systemie Alarmowania i
Ostrzegania.
04.03.2020 więcej
Badanie rynku - nr sprawy NSP-II.7515.1.1.2017
Wykonanie ekspertyzy, która pozwoli ustalić w sposób
jednoznaczny -według stanu na 1 września 1939 r.:
03.03.2020 więcej
Badanie rynku BL-I.2600.41.2020
Przeprowadzanie w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności specjalistycznych badań
18.02.2020 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.37.2020
przegląd sprzętu medycznego
14.02.2020 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.32.1.2019
dostawa aparatów telefonicznych
12.02.2020 więcej
22.01.2020 więcej
BZK-X.6311.12.2020.NC - Zaproszenie do składania ofert
na dostawę materiałów promocyjnych dla Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Gdańsku ul. Sosnowa 2 (dalej „CPR”).
17.01.2020 więcej
BZK-X.6311.453.2019 - Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie następującej usługi: Uszycie na miarę 15
kompletów odzieży służbowej dla pracowników
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku.
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się