Lista artykułów

Nazwa artykułu
Badanie rynku - BL-I.2600.12.2021.AB
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług drukarskich
na 2021
22.01.2021 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.10.1.2021
dostawa etykiet i taśm do drukarek
15.01.2021 więcej
Badanie rynku - BL-I.2600.63.70.2020
Usługa "Lekarza koronera" wraz z usługami towarzyszącymi
17.12.2020 więcej
BZK-XIII.2600.47.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na usługę związaną z zapewnieniem szybkiego i skutecznego
powiadamiania użytkowników w sytuacjach zdarzeń kryzysowych.
16.12.2020 więcej
BADANIE RYNKU - BL-I.2600.151.2020
Dostawa papieru kserograficznego.
15.12.2020 więcej
Badanie rynku BL-I.2600.149.2020.KGK
Publikacje ogłoszeń i kondolencji dla Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
11.12.2020 więcej
BZK-XIII.2600.32.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę do Wojewódzkiego Magazynu w Gdańsku przy ul.
Harfowej 58 środków ochrony indywidualnej
04.12.2020 więcej
BZK-XIII.2600.45.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji agregatów
prądotwórczych i UPS, przegląd wentylacji oraz wykonanie
instalacji zasilania bezprzewodowego
04.12.2020 więcej
BZK-XIII.2600.43.2020.PŻ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę do Wojewódzkiego Magazynu w Gdańsku przy ul.
Harfowej 12 000 szt. kombinezonów ochronnych z wysokimi
osłonami na buty
03.12.2020 więcej
BADANIE RYNKU BL-I.2600.135.2020.AB
Dzierżawa i serwisowanie ekspresu w 2021 roku.
01.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się