2014-10-16

Dzienniki Urzędowe z 2005 roku.

W poniższych załącznikach umieszczono poszczególne Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego wydane w 2005 r. od nr 1 do nr 145.

 

W związku z tym, że rozmiar pliku zawierającego Dziennik Urzędowy Nr 54/2005 jest zbyt duży do umieszczenia w załączniku, można go pobrać klikając na poniższy link:

Dziennik Urzędowy Nr 54/2005 

Załączniki

  Dziennik Urz. Nr 1/2005.pdf 285,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 2/2005.pdf 756,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 3/2005.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 4/2005.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 5/2005.pdf 768,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 6/2005.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 7/2005.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 8/2005.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 9/2005.pdf 740,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Urz. Nr 10/2005.pdf 994,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_11_z_dnia_.pdf 27,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_12.pdf 8,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_13.pdf 279,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_14.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_15.pdf 735,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_16.pdf 3,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_17.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_18.pdf 4,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_19.pdf 8,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_20.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_21.pdf 926,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_22.pdf 12,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_23.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_24.pdf 446,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_25.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_26.pdf 793,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_27.pdf 4,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_28.pdf 11,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_29.pdf 3,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_30.pdf 3,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_31.pdf 347,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_32.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_33.pdf 13,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_34.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_35.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_36.pdf 3,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_37.pdf 833,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_38.pdf 921,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_39.pdf 5,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_40.pdf 538,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_41.pdf 7,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_42.pdf 410,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_43.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_44.pdf 4,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_45.pdf 10,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_46.pdf 5,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_47.pdf 9,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_48.pdf 2,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_49.pdf 614,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_50.pdf 5,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_51.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_52.pdf 6,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  nr_53.pdf 9,2 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się