2015-11-17

Dzienniki Urzędowe z 2009 roku.

W poniższych załącznikach umieszczono skorowidz alfabetyczny do Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego rok 2009 oraz poszczególne Dzienniki Urzędowe wydane w 2009 r. od nr 1 do nr 178. 

Załączniki

  Skorowidz_2009.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_01_z_dnia_06.01.2009r..pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_02_z_dnia_09.01.2009r..pdf 764,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_03_z_dnia_13.01.2009r..pdf 845,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_04_z_dnia_14.01.2009r..pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_05_z_dnia_16.01.2009r..pdf 13,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_06_z_dnia_19.01.2009r..pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_07_z_dnia_20.01.2009r..pdf 929,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_08_z_dnia_21.01.2009r..pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_09_z_dnia_22.01.2009r..pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_10_z_dnia_23.01.2009r..pdf 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_11_09.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_12_09.pdf 960,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_13_09.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_14_09.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_15_09.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_16_09.pdf 5,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_17_09.pdf 688,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_18_09.pdf 858,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_19_09.pdf 784,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_20_09.pdf 1010,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_21_09.pdf 721,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_22_09.pdf 982,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_23_09.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_24_09.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_25_09.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_26_09.pdf 724,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_27_09.pdf 701,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_28_09.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_29_09.pdf 740,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_30_09.pdf 3,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_31_09.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_32_09.pdf 5,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_33_09.pdf 745,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_34_09.pdf 4,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_35_09.pdf 568,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_36_09.pdf 3,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_37_09.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_38_09.pdf 811,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_39_09.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_40_09.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_41_09.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_42_09.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_43_09.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_44_09.pdf 654,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_45_09.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_46_09.pdf 2,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_47_09.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_48_09.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_49_09.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_50_09.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_51_09.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_52_09.pdf 4,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_53_09.pdf 676,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_54_09.pdf 4,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_55_09.pdf 3,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_56_09.pdf 937,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_57_09.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_58_09.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_59_09.pdf 897,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_60_09.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_61_09.pdf 847,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_62_09.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_63_09.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_64_09.pdf 624,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_65_09.pdf 585,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_66_09.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_67_09.pdf 5,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_68_09.pdf 5,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_69_09.pdf 862,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_70_09.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_71_09.pdf 3,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_72_09.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_73_09.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_74_09.pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_75_09.pdf 534,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_76_09.pdf 6,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_77_09.pdf 5,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_78_09.pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_79_09.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_80_09.pdf 6,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_81_09.pdf 2,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_82_09.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_83_09.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_84_09.pdf 5,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_85_09.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_86_09.pdf 844,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_87_09.pdf 721,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_88_09.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_89_09.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_90_09.pdf 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_91_09.pdf 2,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_92_09.pdf 976,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_93_09.pdf 2,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_94_09.pdf 2,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_95_09.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nr_96_09.compressed.pdf 10,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się