Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wyniki otwartego konkursu ofert - WOPR 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert - WOPR 2020
20.07.2020 więcej
Wyniki etapu centralnego - Razem bezpieczniej 2020
Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
20.07.2020 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – WOPR 2020
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2020
roku
30.04.2020 więcej
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 2019 (część A i B)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12.02.2020 więcej
II konkurs WOPR 2019 - WYNIKI
II konkurs WOPR 2019 - WYNIKI
19.06.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert - system gaszenia
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaprasza do złożenia
oferty na dostawę i montaż części do systemu gaszenia w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, ul. Sosnowa 2
08.05.2019 więcej
II ogłoszenie otwartego konkursu ofert - WOPR 2019
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019
roku
07.05.2019 więcej
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego
w sprawie unieważnienia "Otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019 roku"
12.04.2019 więcej
Wyniki etapu centralnego - Razem bezpieczniej 2019
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
09.04.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się