2017-10-30

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch 2018

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -"MALUCH + 2018" :

 • załącznik nr 1 - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -  "MALUCH + 2018",
 • załącznik nr 2 - Ogłoszenie o konkursie - MALUCH + 2018,

  Moduł 1a (pomioty gminne):

 • załącznik nr 3 - Oferta konkursowa MALUCH +2018 (moduł 1a dla gmin),
 • załącznik nr 4 - Program inwestycji (moduł 1a),
 • załacznik nr 5 - kalkulacja kosztów (moduł 1a),
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru  
                              żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej,

Moduł 1b (podmioty gminne) :

 • załącznik nr 7 - oferta konkursowa MALUCH +2018 (moduł 1b dla gmin),
 • załącznik nr 8 - program inwestycji (moduł 1b),
 • załącznik nr 9 - kalkulacja kosztów,

Moduł 2 (podmioty gminne) :

 • załącznik nr 10 - oferta konkursowa MALUCH +2018 (moduł dla gmin),
 • załącznik nr 11 - kalkulacja kosztów,
 • załącznik nr 12 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w  
                                niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 roku,

Moduł 3 (podmioty niegminne) :

 • załącznik nr 13 - Oferta konkursowa MALUCH + 2018 (moduł 3 podmioty niegminne),
 • załącznik nr 14 - program inwestycji,
 • załącznik nr 15 - kalkulacja kosztów,

Moduł 4 (podmioty niegminne) :

 • załącznik nr 16 - oferta konkursowa MALUCH +2018 (moduł 4 podmioty niegminne),
 • załacznik nr 17 - kalkulacja kosztów,

Załącznik nr 18 - pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 19 - wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia

Załączniki

  Załącznik nr 1 58,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 27,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 126 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 33 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 59,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 130 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 33 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 59,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 117 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 58 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12 14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13 122 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 14 33 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 15 63 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 16 118 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 17 58 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 18 26,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 19 18,92 KB (doc) szczegóły pobierz