2016-08-29

Samodzielne stanowisko pracy ds organizacyjno-administracyjnych

 

SEKRETARIAT

tel. 58 30 77 500
fax: 58 30 77 504
e-mail: bbk@gdansk.uw.gov.pl                    
nr pokoju: 198 C

 

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych należy w szczególności:
 

 1. obsługa kancelaryjna sekretariatu;
 2. rejestracja dokumentacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”;
 3. prowadzenie listy obecności oraz przekazywanie do kadr dokumentów dotyczących spraw pracowniczych;
 4. prowadzenie rejestrów - księgi wyjść służbowych i księgi wyjść prywatnych oraz rozliczanie wyjść prywatnych pracowników Biura;
 5. rejestracja i prowadzenie ewidencji „Poleceń wyjazdu służbowego” pracowników Urzędu za wyjątkiem kierowców samochodów służbowych oraz pracowników Biura do spraw Obsługi Delegatury;
 6. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych pracownikom Biura Budżetowo-Księgowego;
 7. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, tj. zarządzeń Wojewody Pomorskiego, Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura;
 8. koordynowanie zadań związanych z wprowadzaniem informacji publicznej do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Biura, w tym redakcja strony Biuletynu Informacji publicznej (SSDiP) oraz strony internetowej w zakresie zadań merytorycznych realizowanych przez Biuro;
 9. prowadzenie spraw związanych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Budżetowo-Księgowym;
 10. zaopatrywanie pracowników Biura w materiały biurowe;
 11. pisanie pism dyrektora Biura.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się