Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców
Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku
11.05.2017 więcej
Oddziały Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddziały Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
16.12.2014 więcej
Zadania Oddziału ds. Obywatelstwa, USC i Spraw Konsularnych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
24.11.2014 więcej
Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku
24.10.2014 więcej
Oddział Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych
Oddział Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych
24.10.2014 więcej
Oddział ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
Oddział ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw
Konsularnych
24.10.2014 więcej
Oddział Paszportów w Gdańsku
Oddział Paszportów w Gdańsku i Terenowe Punkty Paszportowe w
Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie
24.10.2014 więcej
Oddział Paszportów w Gdyni
Oddział Paszportów w Gdyni oraz Terenowe Punkty Paszportowe w
Chojnicach, Kartuzach, Kościerzynie i Wejherowie
24.10.2014 więcej
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku oraz w Terenowe Punkty
Paszportowe w Bytowie i Lęborku
24.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się