Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy cywilno-prawnej
Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach projektu.
12.01.2018 więcej
Nabór nr 20606 (2/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
sprawozdawczości, rejestrów i programów resortowych w Oddziale
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Wydziale
Polityki Społecznej
11.01.2018 więcej
Nabór nr 20603 (130/17) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad
działalnością w zakresie geodezji i kartografii w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej
11.01.2018 więcej
Nabór nr 20532 (129/17) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
11.01.2018 więcej
Nabór nr 20385 (131/17) Wydział Bezpieczeństwa i Zarz. Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi
kancelaryjno-organizacyjnej w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
08.01.2018 więcej
Nabór nr 20256 (125/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale Kontroli
Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu.
05.01.2018 więcej
Nabór nr 19712 (124/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale do
Spraw Legalizacji Zatrudnienia Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19706 (121/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19704 (120/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Legalizacji
Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej
Nabór nr 19703 (119/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Zamiejscowym w
Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
19.12.2017 więcej