Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Nabór nr 67601 (59/20) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
24.08.2020 więcej
Nabór nr 67289 (51/20) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
14.08.2020 więcej
Nabór nr 67278 (58/20) - Biuro do Spraw Obsługi Delegatury w Słupsku
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Realizacji Dochodów i Windykacji Biura ds. Obsługi Delegatury w
Słupsku.
14.08.2020 więcej
Nabór nr 67095 (57/20) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Wydziału Koordynacji Świadczeń.
11.08.2020 więcej
Nabór nr 67055 (54/20) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru
i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej
10.08.2020 więcej
Nabór nr 67020 (56/20) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń.
10.08.2020 więcej
Nabór nr 67014 (55/20) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w
Oddziale Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału
Finansów i Budżetu.
10.08.2020 więcej
Nabór nr 66086 (42/20) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Paszportów w
Gdyni Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
22.07.2020 więcej
Nabór nr 66018 (49/20) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i
Budżetu
21.07.2020 więcej
Nabór nr 66016 (48/20) - Biuro Logistyki
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Logistyki i Zamówień Publicznych Biura Logistyki
21.07.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się