2017-06-01

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Pomorskiego

 1. Klauzula  informacyjna:
  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:
   
 2. Administratorem Danych Osobowych  klientów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gdańsku jest WOJEWODA POMORSKI.
   
 3. Adres siedziby:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
   
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Pomorskiego i nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
   
 5. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
   
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

-  cudzoziemców,

-  obywatelskich,

-  orderów i odznaczeń,

-  budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,

-  zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

-  ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

-  geodezji,

-  nieruchomości.