2014-12-02

Regulamin Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 2010 roku - obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.

Regulamin Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadany Zarządzeniem Nr 322/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - obowiązujący do 31 grudnia 2016 r. ....

 

Zmiany Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 2010 roku.

 

W poniższych załącznikach znajdują się:

  • Zarządzenie Nr 322/2010
     
  • Regulamin PUW - załącznik do zarządzenia Nr 322/2010
     
  • Ujednolicony tekst regulaminu po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wojewody Pomorskiego z 2011 r. Nr 157/11, Nr 185/11 i Nr 237/11, z 2012 r. Nr 14/12, Nr 114/12 i Nr 253/12, z 2013 r. Nr 9/13, Nr 170/13, Nr 273/13 i Nr 390/13, z 2014 Nr 83/14, z 2015 r. Nr 22/15, Nr 47/15, Nr 111/15, Nr 153/15, Nr 257/15, Nr 298/15, Nr 51/16, Nr 166/16 i Nr 237/16.

 

Wcześniejsze wersje ujednoliconych tekstów Regulaminu PUW z 2010 roku.

 

Zmiany

 

Załączniki

  Zarządzenie 322/2010.pdf 29,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin PUW.pdf 502,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się