2015-06-22

Ujednolicone teksty Regulaminu PUW z 2010 r. - obowiązującego do 31 grudnia 2016 r.

W poniższych załącznikach znajdują się wersje ujednoliconych tekstów Regulaminu PUW z 2010 roku.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 20 marca 2014 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 29 stycznia 2015 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 2 marca 2015 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 28 kwietnia 2015 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 19 czerwca 2015 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 24 września 2015 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 września 2016 r.

Załączniki

  tj Regulaminu PUW_01.01.14 r.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-20.03.14 r.pdf 648,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-29.01.15 r.pdf 925,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-02.03.15 r.pdf 884,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-28.04.15 r.pdf 959,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-19.06.15 r.pdf 935,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-24.09.15 r.pdf 937,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-01.01.16 r.pdf 998,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-01.04.16 r.pdf 984,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj Regulaminu PUW-01.09.16 r.pdf 935,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się