2014-10-10

Zmiany Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 2010 roku

Zmiany Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 2010 roku - obowiązującego do 31 grudnia 2016 r.:

 

1. Zarządzenie Nr 157/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. 
2. Zarządzenie Nr 185/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. 
3. Zarządzenie Nr 237/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2011 r.
4. Zarządzenie Nr 14/12  Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2012 r.
5. Zarządzenie Nr 114/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
6. Zarządzenie Nr 253/12  Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
7. Zarządzenie Nr 9/13  Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
8. Zarządzenie Nr 170/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2013 r. 
9. Zarządzenie Nr 273/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 września 2013 r. 
10. Zarządzenie Nr 390/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2013 r.
11.Zarządzenie Nr 83/14 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 marca 2014 r.  
12. Zarządzenie Nr 22/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
13. Zarządzenie Nr 47/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r.
14. Zarządzenie Nr 111/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r.
15. Zarządzenie Nr 153/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2015 r.
16. Zarządzenie Nr 257/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2015 r.
17. Zarządzenie Nr 298/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
18. Zarządzenie Nr 51/16 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r.
19. Zarządzenie Nr 166/16 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r.
20. Zarządzenie Nr 237/16 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r.


 


 

Załączniki

  Zarządzenie 157/2011.pdf 89,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 185/2011.pdf 24,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 237/2011.pdf 51,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 14/2012.pdf 108,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 114/2012.pdf 49,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 253/2012.pdf 75,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 9/2013.pdf 51,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 170/2013.pdf 43,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 273/2013.pdf 60,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 390/2013.pdf 27,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 83/2014.pdf 76,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 22/15 st.pdf 99,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 47/15.pdf 31,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 111/15.pdf 281,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 153/15.pdf 246,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 257_2015.pdf 67,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 298/2015.pdf 367,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 51/2016.pdf 90,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 166/2016.pdf 402,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 237/2016.pdf 208,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się