2017-03-01

Ujednolicone teksty Regulaminu PUW z 2017 r.

W poniższych załącznikach znajdują się wersje ujednoliconych tekstów Regulaminu PUW z 2017 roku.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 29 kwietnia 2017 r. 

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 22 sierpnia 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 11 września 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 października 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 grudnia 2017 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.,
            z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a i b oraz pkt 3 i 4,
            które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 22 czerwca 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 23 sierpnia 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 października 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 26 października 2018 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 22 marca 2019 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 10 października 2019 r.

 • ujednolicony tekst Regulaminu PUW - wersja obowiązująca od dnia 3 czerwca 2020 r.

Załączniki

  t.j. Regulaminu - 01.03.2017.pdf 851,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 01.04.2017.pdf 854,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 29.04.2017.pdf 932,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 22.08.2017.pdf 937,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 11.09.2017.pdf 882,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 01.10.2017.pdf 413,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 01.12.2017.pdf 891,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 01.01.2018.pdf 917,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu_25....1.06.2018.pdf 925,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 22.06.2018.pdf 441,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j. Regulaminu - 23.08.2018.pdf 443,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 01.10.2018.pdf 930,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 26.10.2018.pdf 449,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 01.01.2019 r.pdf 937,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 22.03.2019.pdf 938,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 10.10.2019.pdf 933,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t.j.Regulaminu - 03.06.2020.pdf 948,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się