2017-01-03

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w 2017 roku

 

 

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

16.01.2017 r.

w sprawie powołania doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 1 września 2017 r.

Biuro Kadr i Organizacji

2. 23.01.2017 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary korygujące wzrok - - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 17 marca 2020 r. Biuro Kadr i Organizacji
3. 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 6 sierpnia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
4. 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Zespół Audytu Wewnętrznego
5. 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
6. 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli Wydział Kontroli
7. 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura do spraw Obsługi Delegatury Biuro do spraw Obsługi Delegatury
8. 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Państwowej Straży Łowieckiej Państwowa Straż Łowiecka
9. 03.02.2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim
Wojewódzki Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Województwie Pomorskim
10. 03.02.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds. Ochrony informacji Niejawnych - uchylone zarządzeniem DG z dnia 25 stycznia 2018 r. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
11.  03.02.2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r.

Wydział Infrastruktury
12. 03.02.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawnego i Nadzoru Wydział Prawny i Nadzoru
13. 03.02.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 maja 2019 r.

Wydział Finansów

i Budżetu

14. 06.02.2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 18 października 2017 r.

Biuro Kadr i Organizacji
15. 13.02.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
16. 13.02.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Biuro Logistyki
17. 13.02.2017 r. Wydziału Zdrowia – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
18. 14.02.2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 8 października 2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
19. 03.02.2017 r. Biuro Kadr i Organizacji
20. 23.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 18 października 2017 r. Biuro Kadr i Organizacji
21. 6.03.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Wojewody Biuro Wojewody
22. 7.03.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 20 grudnia 2017 r. Wydział Polityki Społecznej
23. 9.03.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji
24. 13.03.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
25. 11.04.2017 r.
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 21 lutego 2018 r.
Biuro Kadr i Organizacji
26. 14.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Biuro Kadr i Organizacji
27. 31.05.2017 r. sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego Samodzielne stanowisko
ds. audytu wewnętrznego
28. 31.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
29. 07.06.2017 r. w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej Biuro Kadr i Organizacji
30. 21.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
31. 30.06.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura do spraw Obsługi Delegatury Biuro do spraw Obsługi Delegatury
32. 12.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
33. 12.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
34. 12.07.2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul. Mickiewicza 36 w Sopocie Biuro Logistyki
35. 28.07.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki - uchylone zarządzeniem DG z dnia 23 stycznia 2018 r.  Biuro Logistyki
36. 08.08.2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul. Mickiewicza 36 w Sopocie Biuro Logistyki
37. 25.08.2017 r. w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 13 listopada 2017 r. Biuro Logistyki
38. 1.09.2017 r. w sprawie powołania doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Biuro Kadr i Organizacji
39. 14.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
40. 27.09.2017 r. Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
41. 05.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
42. 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 14 marca 2018 r. Wydział Kontroli
43. 12.10.2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 6 listopada 2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
44. 18.10.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 3 stycznia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
45. 20.10.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu stosowania telepracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
46. 23.10.2017 r. o zmianie niektórych zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji Biuro Kadr i Organizacji
47. 27.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 maja 2019 r. Wydział Finansów
i Budżetu
48. 27.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
49. 13.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych Biuro Logistyki
50. 13.11.2017 r. w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Biuro Logistyki
51. 04.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 3 stycznia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
52. 06.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 maja 2019 r. Wydział Finansów
i Budżetu
53. 13.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia od samorządu Województwa Pomorskiego obiektów oraz mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych na terenie województwa pomorskiego Biuro Logistyki
54. 20.12.2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 stycznia 2019 r.
Wydział Polityki Społecznej

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się